We zijn uitgenodigd om voor duizenden mensen mee te doen aan het defilé. Er wordt geïnventariseerd of we een goede bezetting hebben om hieraan deel te nemen. (Aanvang 12.30u, waarschijnlijk rond 11.30u dan verzamelen).