Bardienst

Vanavond wordt de bar- en veegdienst gedraaid door de hoorn- en slagwerksectie.