Algemene informatie OBK Bennekom

Muziekvereniging OBK is een levendige en groeiende vereniging met een prachtig eigen muziekcentrum. Naast dat het een gezellige vereniging is, musiceert OBK Bennekom op hoog niveau. Het repertoire varieert van mooi toegankelijke muziek tot verrassend moderne klanken. Ook de drumband en de twirls geven shows op hoog niveau weg.

Verschillende onderdelen
Anno 2015 heeft OBK ongeveer 170 leden, waarvan meer dan de helft jeugdleden zijn. De vereniging bestaat uit verschillende onderdelen die regelmatig samen en apart van elkaar naar buiten treden:
 • Het slagwerk met jeugdslagwerkgroep en drumband
 • De twirlgroep (majorettes) met diverse teams, solisten en duo's
 • De orkesten met een introductieorkest (C-orkest), een opleidingsorkest (B-orkest) en het harmonieorkest (A-orkest)
 • Het evenementenorkest met een wisselende samenstelling
Waar kom je OBK tegen?
Zowel in theaterzalen, het eigen muziekcentrum als op straat of in de dorpskern; OBK zie en hoor je overal!

Muziekfederatie
OBK is lid van de Muziekbond Gelderland-Flevoland die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). De KNMO behartigt op landelijk niveau de belangen van diverse muziekverenigingen. Zowel het harmonieorkest als de drumband musiceren in de hoogste divisie van de KNMO.

Sluiten

Het muziekcentrum OBK Bennekom

OBK is, sinds 2007, de trotse eigenaar van het moderne muziekcentrum aan de Kierkamperweg te Bennekom. Het Muziekcentrum voldoet aan alle moderne eisen: een grote zaal, drie leslokalen, een bestuurskamer, een dirigentenkamer, een bibliotheek, diverse opslagruimten en een modern muziekcafé. Sinds november 2014 is er in de grote zaal ook een tribune geplaatst, waardoor het nu mogelijk is concerten in het muziekcentrum van OBK Bennekom te organiseren.

Verhuur Muziekcentrum OBK Bennekom
Voor andere kunst- en cultuuractiviteiten is het mogelijk om deze prachtige (theater)zaal te huren voor een eigen concert of optreden. Wilt u meer informatie over de zaalhuur, stuur dan een e-mail naar verhuur@obkbennekom.nl

Sluiten

Harmonieorkest OBK Bennekom

Het harmonieorkest (a-orkest) bestaat op dit moment uit ongeveer 55 muzikanten en is opgebouwd volgens de klassieke harmoniebezetting met verschillende hout- en koperinstrumenten en slagwerk. Het orkest speelt sinds 1991 in de eerste divisie van de KNMO. Het repertoire is gevarieerd met zowel stukken uit het repertorium voor de eerste divisie als lichte muziek. Muzikale uitdaging en kwaliteit voeren hierbij de boventoon.

Repetitietijd dinsdag 19.45-22.15 uur
Dirigent Dick Bolt

Concerten en concoursen
Het harmonieorkest geeft diverse concerten per jaar. Het orkest presenteert zich als een veelzijdig orkest. Laagdrempelig bij een familieconcert, klassiek bij het harmonieconcert, herkenbaar bij een kerst- of nieuwjaarsconcert en feestelijk bij het zomeravondconcert. Regelmatig wordt gezocht naar een bijzondere samenwerking of staat het concert in teken van een speciaal thema. Bijvoorbeeld samenwerking met:
 • Professionele ensembles: o.a. Het Gelders Blaaskwintet (van Het Gelders Orkest) en New Trombone Collective.
 • Solisten: o.a. Gê Reinders, klarinettist Walter Boeykens, celliste Mariëtte Gort, bastrombonist Jos Jansen, zangeres Barbara Lok, hoboïst Bram Kreeftmeijer of solisten uit het orkest zelf.
 • Orkesten en koren: Koninklijke Harmonie Oosterbeek, Harmonie Wamel, Fanfare KNA Lunteren, Koorschool Midden-Gelderland, het koor The Joy en Christelijke Oratorium Vereniging uit Bennekom.

Concerten worden op diverse locaties gegeven. Uiteraard in concertzalen zoals Cultura Ede en Junushoff Wageningen, maar ook in het Muziekcentrum van OBK. Andere bijzondere locaties waar OBK te zien en horen is, zijn het Forum-gebouw Wageningen University, het Ziekenhuis Gelderse Vallei, of in de wijken en de dorpskern van Bennekom.

Sluiten

Drumband OBK Bennekom

De drumband bestaat op dit moment uit ongeveer 15 slagwerkers. Ze treden op als marcherende drumband, zelfstandig maar ook in samenwerking met het harmonieorkest en twirlpeloton. De bezetting waarin wordt opgetreden is gebaseerd op de klassieke drumband en kent geen melodische slagwerkinstrumenten. Daarnaast wordt bij concerten opgetreden als slagwerkensemble.

Repetitietijd donderdag 20.00-22.00 uur
Instructeur Willem Schoonheim

Concoursen en shows
De drumband neemt aan marsconcoursen deel en komt sinds 1989 uit in de Ere-afdeling van de KNMO. Daarnaast hebben zij in 2013 met veel succes deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade, waar ze goud behaalden. Ook zijn ze regelmatig op festivals te vinden waar ze spetterende drumshows weggeven.

Sluiten

Twirlgroep OBK Bennekom

Small team dance Junior
Dit team neemt regelmatig deel aan wedstrijden van de NBTA. De leeftijdscategorie van dit team is vanaf 5 tot 13 jaar. De meiden kunnen ook met een solo of duo aan wedstrijden deelnemen. In de lessen is aandacht voor individuele techniek en groepswerk. Er wordt aandacht besteed aan dans (klassiek ballet en moderne dans zoals jazzdance en streetdance) en het aanleren en verbeteren van de twirltechniek. Jaarlijks zijn ze te zien bij het familieconcert, straatoptredens, wedstrijden.

Repetitietijd woensdag 19.00-19.30 uur
Instructrice Melody-Ann Jagersma

Small team dance Senior
Ook dit team neemt regelmatig deel aan wedstrijden van de NBTA. De leeftijdscategorie van dit team is gemiddeld tussen de 15 en 27 jaar. Tijdens de les is er aandacht voor individuele techniek en groepswerk. Ook werken we met verschillende dansstijlen. Deze dames nemenmet het team, solistisch of met duo deel aan wedstrijden. Tijdens de les wordt er veel tijd besteed aan de twirltechnieken. Jaarlijks zijn ze te zien bij het familieconcert, straatoptredens, wedstrijden.

Repetitietijd Woensdag 20.00-20.45 uur
Instructrice Melody-Ann Jagersma

Solistisch
Er is op de woensdagavond ook tijd voor de solistische onderdelen. Er is aandacht voor individuele techniek en er wordt samen een passende routine gemaakt.

Repetitietijd Junioren (Solistisch) Woensdag 18.00-19.00 uur
Repetitietijd Senioren (Solistisch) Woensdag 20.45-21.45 uur
Instructrice Melody-Ann Jagersma


Sluiten

Evenementenorkest OBK Bennekom

Het OBK Evenementenorkest is een groep enthousiaste muzikanten uit het harmonieorkest en de drumband die bij diverse gelegenheid optreden. Aangezien de rol van marcherend orkest in de laatste jaren steeds minder werd, was er de wens en behoefte om in een kleiner gezelschap muziek te maken tijdens diverse activiteiten in Bennekom (en daarbuiten). Het evenementenorkest is een graag geziene muzikale gast tijdens onder andere de jaarlijkse Vlegeldag, de Dickensmarkt, de intocht van Sinterklaas in Bennekom, het Heidecorso in Ede en op uitnodiging ook bij andere activiteiten. Inmiddels heeft het Evenementenorkest een tweetal keren het Oktoberfest in Altenilpe (Duitsland) mogen bezoeken en maakte het orkest in het najaar van 2011 een muzikale reis bij en met haar muziekvrienden in het Poolse Warnice.

Het Evenementenorkest heeft een kleinere bezetting dan het harmonieorkest, meestal tussen de 15 en de 20 muzikanten en speelt voornamelijk een populair en makkelijk in het gehoor liggend repertoire. Het orkest kan zowel zittend, staand of als 'dweilorkest' een optreden verzorgen.

Voor meer informatie of het boeken van het OBK Evenementenorkest kunt u een e-mail sturen naar evenementenorkest@obkbennekom.nl

Sluiten

Tutti4All

In het opleidingstraject neemt Tutti4All een belangrijke plaats in. Het is dé plek waar de beginnende muzikant eerste orkestervaring opdoet. Het repertoire bestaat uit het lichtere werk voor harmonieorkest. Op dit moment bestaat het opleidingsorkest uit ongeveer 20 leden en treedt op in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.

Tutti4All vormt tijdens marsoptredens samen met het harmonieorkest en drumband het marsorkest. Ook de zomeravondconcerten en het Vlegeldagconcert zijn een gezamenlijk optreden van harmonie- en Tutti4All.

Repetitietijd dinsdag 18.00-19.00 uur
Dirigent Gerd Wensink


Sluiten

Jeugdslagwerkgroep OBK Bennekom

Sinds 2010 is er een jeugdslagwerkgroep, de plek voor de beginnende slagwerker om kennis te maken met diverse slagwerkinstrumenten en het samen leren spelen. De jeugdslagwerkgroep is de opstap naar de drumband van OBK Bennekom.

Repetitietijd woensdag 16.45-17.30 uur
Instructeur Ruud Roelofsen


Sluiten

Da Capo

Leerlingen kunnen het eerste samenspel beoefenen in het orkest Da Capo. Op dit moment bestaat dit orkest uit ongeveer 18 jeugdleden. In Da Capo kunnen leerlingen in een vroeg stadium spelenderwijs samen muziek leren maken. Het Da Capo is voor de jonge leerling die net een half jaar tot een jaar les heeft en toe is aan het spelen in een orkest.

Repetitietijd dinsdag 16.45-17.30 uur
Docente Marjolijn van der Lee


Sluiten

AMV groep OBK Bennekom

Voor jonge kinderen die een muziekinstrument willen leren bespelen wordt de cursus Algemene Muzikale Vorming-instrumentaal gegeven. De cursussen zijn gericht op kinderen van 7 tot 9 jaar (groep 4, 5 of 6 van het basisonderwijs) die interesse hebben in muziek. In deze eenjarige cursus, die in september/oktober begint, wordt op een speelse manier in groepen van 6 tot 8 leerlingen een muzikale basis gelegd. De kinderen leren te luisteren naar muziek, gevoel te krijgen voor maat en ritme door het bespelen van ritme-instrumenten en noten lezen door te spelen op de blokfluit of klokkenspel (AMV-slagwerk).

De AMV-ers laten op een voorspeelochtend of -middag zien en horen wat ze hebben geleerd. Aan het einde van het AMV-jaar maken de leerlingen kennis met alle instrumenten die je bij OBK kunt leren spelen en kiezen ze voor hun favoriete instrument.

Repetitietijd groep 1 dinsdag 15.00-15.30 uur
Repetitietijd groep 2 dinsdag 15.30-16.00 uur
Docente Marjolijn van der Lee

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: opleiding@obkbennekom.nl

Sluiten

Opleidingsvisie OBK Bennekom

Ben je geïnteresseerd in het leren spelen van een instrument, dan biedt OBK je binnen de vereniging een muzikale opleiding aan. OBK staat niet voor niets voor Oefening Baart Kunst.

OBK streeft naar een hoog muzikaal niveau en om dit te behalen en te behouden is gekozen voor een instrumentale opleiding binnen de eigen vereniging. De leerlingen krijgen les van gediplomeerde vakdocenten voor de diverse instrumenten uit het harmonieorkest en drumband. Uitgangspunt voor het volgen van het opleidingstraject binnen OBK is dat leerlingen de intentie hebben om volwaardig meespelend lid in een van de orkesten van OBK te worden.

Leerplan
OBK hanteert het landelijke raamleerplan van Kunstfactor-Unisono voor opleidingen en bijbehorende diploma-eisen binnen de HaFaBra-sector (Harmonie, Fanfare, Brassband) als uitgangspunt voor het eigen opleidingsbeleid. Dit beleid is vastgelegd in het Raamleerplan OBK en is op verzoek verkrijgbaar bij het bestuur. Tijdens de opleiding worden ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen regelmatig geïnformeerd door docenten en bestuur over de gemaakte vorderingen. Daarvoor is er in de periode voor de zomervakantie een zogenaamd tienminutengesprek met leerling, ouder(s), docent en een bestuurslid. De leerling krijgt bij dit gesprek een muzikaal rapport. Wanneer ouder(s)/ verzorger(s) op een eerder moment behoefte hebben aan een gesprek kunnen ze contact opnemen met de opleidingscoördinator. De docent is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opleiding en bepaalt wanneer de leerling voldoende gevorderd is voor het afleggen van een muziekexamen. De leerling zelf is verantwoordelijk voor de bereidheid tijd te besteden aan het (dagelijks) oefenen. Een instrument leren bespelen vereist geduld, oefenen en doorzetten, maar geeft tegelijkertijd ook regelmatig en vaak zelfs het hele leven plezier.

Opleidingsdoel
"Het trainen en ontwikkelen van zowel muzikale- als instrumentale vaardigheden op tenminste B-niveau, om zelfstandig te kunnen musiceren zowel individueel als in de drumband c.q. harmonieorkest van OBK."

Het doel van de opleiding is het behalen van het B-diploma (voor dwarsfluit en hobo het C-diploma) als minimum eis om in het harmonieorkest of de drumband mee te kunnen spelen. Dat voor het spelen in het harmonieorkest (A-orkest) voor de dwarsfluit en hobo het C-niveau wordt gevraagd ligt aan de moeilijkheidsgraad van de muziekpartijen in het harmonieorkest. Natuurlijk kunnen leerlingen na het behalen van hun B- of C-diploma doorgaan voor het C- of D-diploma. OBK waardeert en stimuleert deze inzet van leerlingen graag en ziet het als een goede waarborg van de kwaliteit van harmonieorkest en drumband.

Sluiten

Opleiding OBK Bennekom

De leeftijd waarop een kind aan de opleiding voor een blaas- of slagwerkinstrument kan beginnen ligt rond 8 jaar (groep 5 of 6 van het basisonderwijs). Op deze leeftijd zijn de benodigde fysieke vaardigheden voldoende ontwikkeld om aan een muziekinstrument te beginnen. Na een AMV-cursus kiest de leerling zijn/ haar favoriete instrument. Het lesinstrument wordt door OBK beschikbaar gesteld. De leerling moet zelf de boeken voor de gebruikte muzikale lesmethode, de onderhoudsmiddelen en (bij deelname aan een orkest) een muziekstandaard aanschaffen.

Fasen A t/m D
De opleiding kent een aantal fasen (A t/m D) die met een diploma worden afgesloten. De eerste fase (A) duurt gemiddeld 2 à 3 jaar, afhankelijk van het instrument en de leerling. Meestal wordt de tweede fase (B) na 1 of 2 jaar afgesloten. Ook voor de C- en D -fase staan gemiddeld 2 jaar. Dat betekent dat een volledige muzikale opleiding vanaf AMV t/m het D-niveau ongeveer 10 jaar in beslag neemt. Het D-diploma is een van de criteria om toegang te krijgen tot het conservatoria.

Examens
De examens bestaan uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Aan het praktisch examen kan pas worden deelgenomen als het theorie-examen behaald is. Het theorie-examen A en B bestaat uit twee delen: muziektheorie en een luister- en schrijfdictee (m.n. intervallen en ritmiek). Voor het C- en D-examen komt daar het onderdeel receptieve vorming (herkennen van muziekstijlen en instrumenten) bij. Meestal worden de leerlingen klassikaal op het examen voorbereid. Deze wekelijkse lessen starten twee à drie maanden voor het examen. De muziekexamens vinden plaats in de provincie Gelderland.

Instroom orkest
De criteria om over te stappen naar een volgend orkest zijn onder meer: examens, speelervaring en motivatie.
 • Van introductieorkest naar opleidingsorkest: A-examen
 • Van opleidingsorkest naar harmonieorkest: B-examen (voor fluit en hobo C-examen)
 • Van jeugdslagwerk naar drumband: A-examen
 • Van buiten de vereniging: Via proefspel
Solistenconcours
Een belangrijk onderdeel van de muzikale opleiding van OBK is de deelname aan het onderlinge solistenconcours/ talentenjacht, waarbij geleerd wordt om als solist (of in een duo of trio) voor publiek op te treden. De indeling is, net als bij orkesten, in divisies: van introductiedivisie, vijfde divisie t/m eerste divisie. Doorgaans maakt de dirigent van het harmonieorkest deel uit van de jury. De deelnemers in de lagere divisies krijgen gesproken commentaar van de jury en een beoordeling, deelnemers in de hogere divisie krijgen een juryverslag en beoordeling.

Sluiten

Docenten OBK Bennekom

Voor alle instrumenten, behalve fagot en strijkbas, zijn er gediplomeerde vakdocenten. De roostering van de lestijden wordt door de docent in overleg met het bestuur geregeld. Alle lessen worden in het Muziekcentrum OBK gegeven. Op dit moment worden de lessen door de volgende docenten gegeven:

Docent Instrument/cursus
Marjolijn van der Lee AMV, theorielessen
Mark Tersteeg Hobo
Albertine Wijers Dwarsfluit
Krijn van Delzen Klarinet
Marieke van der Lee Klarinet
Kees van Vliet Hoorn/ Euphonium
Gerd Wensink Euphonium/Trombone
Maxine Tegelaers Trompet
Christian Smith Slagwerk


Sluiten

Contactgegevens


Secretariaat info@obk-bennekom.nl
Voorzitter Jan Veldhuizen voorzitter@obk-bennekom.nl 06-17902949
Penningmeester Dirk van der Meer penningmeester@obk-bennekom.nl
Ledenadministratie ledenadministratie@obk-bennekom.nl
Gebouwverhuur verhuur@obk-bennekom.nl
PR pr@obk-bennekom.nl
Evenementenorkest evenementenorkest@obk-bennekom.nl
Sponsoring vrienden@obk-bennekom.nl
Kaartverkoop reserveren@obk-bennekom.nl
Webmaster webmaster@obk-bennekom.nl


Sluiten

Adres en route
Sluiten

ContactformulierSluiten

Inschrijfformulier OBK

Wilt u lid worden van OBK? Dan kunt u onderstaand het inschrijfformulier downloaden.

Download HIER het inschrijfformulier in MS Word formaat.
Download HIER het inschrijfformulier in PDF formaat.


U kunt het ingevulde inschrijfformulier mailen naar: penningmeester@obkbennekom.nl of per post versturen naar ons adres:

Muziekvereniging OBK Bennekom
Kierkamperweg 36
6721 TE BennekomHet inschrijfformulier geldt niet voor inschrijving voor de AMV. Aanmelden voor AMV kan via opleiding@obkbennekom.nl of info@obkbennekom.nl.

Sluiten

Inschrijfformulier Kurios klarinetdagSluiten

Online tickets bestellen


Indien er vragen zijn over de kaartreservering, dan kunt u een e-mail sturen naar info@obk-bennekom.nlSluiten

Historie OBK Bennekom

Van toen naar nu De Bennekomse Harmonie Oefening Baart Kunst (OBK) is eigenlijk opgericht op 5 januari 1897. Begin 1929 werd de vereniging geliquideerd om vervolgens aan het eind van datzelfde jaar weer opnieuw opgericht te worden. De nieuwe oprichtingsdatum werd 5 januari 1930. Op de Koninginnedag van 31 augustus 1930 werd het eerste buitenoptreden verzorgd. Tot ongeveer eind jaren zeventig was OBK een echte dorpsvereniging met een bescheiden omvang, maar met een goede verenigingssfeer. De aandacht voor jonge aanwas was beperkt en het muzikale peil voor verbetering vatbaar. Begin jaren tachtig besloot de vereniging een andere koers te gaan varen met duidelijke muzikale ambities. De opleiding werd verbeterd door het aanstellen van professionele docenten, het toenmalige muziekgebouw werd flink uitgebreid en er werd een jeugdorkest opgericht. Nu, ongeveer 30 jaar, later kan OBK terugkijken op een geslaagde omwenteling. Zowel het harmonieorkest als de drumband manifesteren zich op concoursniveau in de hoogste afdelingen. In 2007 mocht het harmonieorkest deelnemen aan het landelijke topconcours in Venlo. En in 2009 en 2013 nam de drumband in Kerkrade deel aan het Wereldmuziekconcours. Ook de twirlers scoren goed bij nationale kampioenschappen en een duo heeft in 2013 zelfs een bronzen medaille gewonnen op het Europees Kampioenschap Twirl.

OBK is een levendige en groeiende vereniging geworden. Op 3 maart 2007 nam de vereniging het nieuwe Muziekcentrum in gebruik. Een gebouw dat aan alle moderne eisen voldoet en alle facetten van muziek maken letterlijk de ruimte geeft. En wat gelukkig al die jaren is gebleven, is de goede verenigingssfeer. Het huidige streven van zowel bestuur, dirigent, instructeurs en uiteraard de leden is dan ook: "Op een hoog niveau musiceren met behoud van de eigen verenigingssfeer en toegankelijk te blijven voor publiek".

Sluiten