Opleidingsvisie

Ben je geïnteresseerd in het leren spelen van een instrument, dan biedt OBK je binnen de vereniging een muzikale opleiding aan. OBK staat niet voor niets voor Oefening Baart Kunst.

OBK streeft naar een hoog muzikaal niveau en om dit te behalen en te behouden is gekozen voor een instrumentale opleiding binnen de eigen vereniging. De leerlingen krijgen les van gediplomeerde vakdocenten voor de diverse instrumenten uit het harmonieorkest en drumband. Uitgangspunt voor het volgen van het opleidingstraject binnen OBK is dat leerlingen de intentie hebben om volwaardig meespelend lid in een van de orkesten van OBK te worden.

 

Leerplan

OBK hanteert het landelijke raamleerplan van Kunstfactor-Unisono voor opleidingen en bijbehorende diploma-eisen binnen de HaFaBra-sector (Harmonie, Fanfare, Brassband) als uitgangspunt voor het eigen opleidingsbeleid. Dit beleid is vastgelegd in het Raamleerplan OBK en is op verzoek verkrijgbaar bij het bestuur. Tijdens de opleiding worden ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen regelmatig geïnformeerd door docenten en bestuur over de gemaakte vorderingen. Daarvoor is er in de periode voor de zomervakantie een zogenaamd tienminutengesprek met leerling, ouder(s), docent en een bestuurslid. De leerling krijgt bij dit gesprek een muzikaal rapport. Wanneer ouder(s)/ verzorger(s) op een eerder moment behoefte hebben aan een gesprek kunnen ze contact opnemen met de opleidingscoördinator. De docent is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opleiding en bepaalt wanneer de leerling voldoende gevorderd is voor het afleggen van een muziekexamen. De leerling zelf is verantwoordelijk voor de bereidheid tijd te besteden aan het (dagelijks) oefenen. Een instrument leren bespelen vereist geduld, oefenen en doorzetten, maar geeft tegelijkertijd ook regelmatig en vaak zelfs het hele leven plezier.

 

Opleidingsdoel

“Het trainen en ontwikkelen van zowel muzikale- als instrumentale vaardigheden op tenminste B-niveau, om zelfstandig te kunnen musiceren zowel individueel als in de drumband c.q. harmonieorkest van OBK.”

Het doel van de opleiding is het behalen van het B-diploma (voor dwarsfluit en hobo het C-diploma) als minimum eis om in het harmonieorkest of de drumband mee te kunnen spelen. Dat voor het spelen in het harmonieorkest (A-orkest) voor de dwarsfluit en hobo het C-niveau wordt gevraagd ligt aan de moeilijkheidsgraad van de muziekpartijen in het harmonieorkest. Natuurlijk kunnen leerlingen na het behalen van hun B- of C-diploma doorgaan voor het C- of D-diploma. OBK waardeert en stimuleert deze inzet van leerlingen graag en ziet het als een goede waarborg van de kwaliteit van harmonieorkest en drumband.